KẾT QUẢ BẦU CỬ CHỦ TỊCH CỘNG ĐOÀN THÁNH TÔMA THIỆN TTTM LA VANG

Kết quả bầu cử Chủ tịch Cộng đoàn vào tối Thứ Tư 28/4/2021: anh Đaminh Phạm Hòa Hiền đã đắc cử trong vai trò Chủ tịch Cộng đoàn khóa 2021-2023. Xin chúc mừng anh và cảm ơn anh đã hy sinh và can đảm đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa và sự tin tưởng của Cộng đoàn dành cho anh. Ngày chính thức ra mắt Ban Thường Vụ mới của Cộng đoàn vào Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống ngày 23/5/2021.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *