HỌP PHỤ HUYNH THIẾU NHI THÁNH THỂ

Ban Huynh Trưởng Xứ Đoàn Tôma Thiện kính mời quý phụ huynh các em Thiếu Nhi Thánh Thể đang sinh hoạt tại Xứ Đoàn Thánh Tôma Thiện đến tham dự buổi họp: Tại Hội Trường Cha San vào Chúa Nhật ngày 16/5/2021, sau Thánh lễ 12.30pm.

Mục đích buổi họp để các huynh trưởng và phụ huynh gặp gỡ trao đổi. Đồng thời Ban Huynh Trưởng có cơ hội trình bày về chương trình sinh hoạt trong năm của Xứ Đoàn. Vậy xin quý phụ huynh quan tâm và tham dự đầy đủ. Sự hiện diện của quý vị thật quan trọng và là sự khích lệ cần thiết cho Ban Huynh Trưởng.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *