Họp Phụ Huynh Thiếu Nhi Thánh Thể

Kính mời quý phụ huynh Thiếu Nhi Thánh Thể sắp xếp thời gian đến dự buổi họp đầu năm vào lúc 1.30pm Chúa Nhật 26/2/2023. Mục đích là để gặp gỡ, cảm ơn nhau và trình bày các sinh hoạt trong năm, cũng như trao đổi mọi thắc mắc, chia sẻ. Kính mong mọi người bớt chút thời gian tham dự.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *