HỌP NHÓM THỪA TÁC VIÊN ĐỌC LỜI CHÚA VÀ TRAO MÌNH THÁNH CHÚA, 7.00PM THỨ SÁU 19/2/2021

Kính mời quý vị nhóm Thừa Tác Viên Đọc Lời Chúa và Thừa Tác Viên Trao Mình Thánh Chúa đến tham dự buổi họp tại Nhà thờ Trung Tâm vào lúc 7.00pm Thứ Sáu ngày 19/2/2021, nhằm mục đích chia sẻ, trau dồi đời sống tâm linh và khả năng chuyên môn mục vụ. Vậy rất mong quý vị sắp xếp thời gian để tham dự đầy đủ và sốt sắng.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *