Họp Hội Đồng Mục Vụ, 7.30pm Thứ Tư 1/2/2023

Kính mời các vị đại diện các hội đoàn, xóm giáo tham dự buổi họp định kỳ của Hội Đồng Mục Vụ

– Thời gian: 7.30pm Thứ Tư ngày 1/2/2023
– Địa điểm: Hội trường Thánh Anphongsô

Vậy xin các hội đoàn, xóm giáo cử đại diện của mình đi tham dự buổi họp đầy đủ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *