Họp Hội Đồng Mục Vụ, 7.00pm Thứ Tư 26/10/2022

Kính mời các vị đại diện các hội đoàn, xóm giáo tham dự buổi họp định kỳ của Hội Đồng Mục Vụ

– Thời gian: 7.00pm Thứ Tư ngày 26/10/2022
– Địa điểm: Hội trường Thánh Anphongsô

Vậy xin các hội đoàn, xóm giáo cử đại diện của mình đi tham dự buổi họp đầy đủ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *