HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ, 7.00PM THỨ TƯ 24/2/2021

Kính mời các vị đại diện các ban ngành đoàn thể đến tham dự buổi họp Hội Đồng Mục Vụ tại Hội Trường Thánh Anphongsô lúc 7.00pm Thứ Tư ngày 24/2/2021, mục đích họp định kỳ và chuẩn bị cho việc bầu cử Ban Thường Vụ Cộng Đoàn khóa mới. Kính mời quý vị tham dự đầy đủ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *