Họp định kỳ Hội Đồng Mục Vụ, 7.00pm Thứ Tư 9/8/2023

Kính mời đại diện các ban ngành đoàn thể và các xóm giáo đến tham dự buổi họp định kỳ Hội Đồng Mục Vụ vào lúc 7.00pm Thứ Tư 9/8/2023 tại hội trường Thánh Anphongsô. Trân trọng.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *