Họp định kỳ Hội Đồng Mục Vụ, 7.00pm Thứ Tư 12/6/2024

Kính mời đại diện các ban ngành đoàn thể và các xóm giáo đến tham dự buổi họp định kỳ Hội Đồng Mục Vụ vào lúc 7.00pm Thứ Tư 12/6/2024 tại hội trường Thánh Anphongsô. Trân trọng.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *