Họp Ban Vệ Sinh, 1.00pm Thứ Sáu 5/5/2023

Chân thành cảm ơn tất cả anh chị em đã ghi danh vào Ban Vệ Sinh trong 3 ngày Đại Hội Thánh Mẫu La Vang IV. Chúng ta sẽ có buổi gặp mặt nhau để giải thích những công việc phải làm vào lúc 1.00pm Thứ Sáu 5/5/2023. Sau đó sẽ bắt tay vào việc ngay. Những ai chưa kịp ghi danh nhưng sẵn sàng hợp tác, cũng rất chân thành cảm ơn.

Thay mặt Ban Vệ Sinh
Nguyễn Ngọc Ngãi

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *