Họp Ban Bánh Chưng, 7.00pm Thứ Tư 11/1/2023

Kính mời anh chị em thiện nguyện gói bánh chưng tham dự buổi họp lúc 7.00pm Thứ Tư 11/1/23 tại Hội trường Thánh Anphongsô.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *