Hội Ngộ Xóm Giáo 2023 Tháng Mân Côi, 1.00pm Thứ Bảy 14-10-2023

Hội Ngộ Xóm Giáo 2023 Tháng Mân Côi

“Về Nguồn Trong Niềm Vui Hiệp Hành”

1.00pm Thứ Bảy 14-10-2023

Phần I: Sinh hoạt xóm giáo tại hội trường Cha San
· 1.00pm: Chào mừng & Sinh hoạt
· 2.00pm: Thuyết giảng & Chia sẻ – Lm Giuse Đỗ Tuấn Anh, C.Ss.R
· 2.40pm: Hội thảo & Sinh hoạt chung 

Phần II: Lễ Giỗ 4 năm Cha Cố Barth Huỳnh San tại nhà thờ
· 3.00pm: Lần Chuỗi Mân Côi
· 3.30pm: Thánh lễ
· Sau Thánh lễ: Tiệc nhẹ tại hội trường Cha San

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *