HỘI ÂN NHÂN DÒNG CHÚA CỨU THẾ & BAN GÂY QUỸ BÁN PHỞ SAU THÁNH LỄ 10.00AM CHÚA NHẬT 10/7/22

Hội Ân Nhân Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam tại Úc Châu & Ban Gây Quỹ sẽ bán phở và cà phê cho chương trình gây quỹ của Cộng đoàn sau Thánh lễ 10.00am Chúa Nhật 10/7/22 tại hội trường Cha San. Kính mời quý ông bà anh chị em ủng hộ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *