Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp & Thánh lễ Thứ Bảy

Giờ Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp & Thánh lễ Thứ Bảy sẽ trở lại từ Thứ Bảy 6/4/2024. Xin mời quý ông bà anh chị em đến với Mẹ Hằng Cứu Giúp, và mang đến với Mẹ những tâm tình tạ ơn, cùng những lời nguyện xin cho bản thân, cho gia đình, cho bạn bè, cho Cộng đoàn, cho đất nước, cho thế giới và nhất là những ai đang đau khổ, bệnh tật, những con người bị bỏ rơi bên lề xã hội. Và không quên mang đến với Mẹ Hằng Cứu Giúp những linh hồn cần đến nguồn ơn cứu độ của Chúa Giêsu Con Mẹ. Hành hương lúc 3.00pm & Thánh lễ lúc 3.30pm. Cám ơn Cộng đoàn. 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *