Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp & Thánh Lễ Thứ Bảy

Hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang vào Thứ Bảy hằng tuần. Kính mời ông bà anh chị em, giới trẻ và thiếu nhi hãy đến với Mẹ Hằng Cứu Giúp, và mang đến với Mẹ những tâm tình tạ ơn, cùng những lời nguyện xin cho bản thân, cho gia đình, cho bạn bè, cho Cộng đoàn, cho đất nước, cho thế giới và nhất là những ai đang đau khổ, bệnh tật, những con người bị bỏ rơi bên lề xã hội. Và không quyên mang đến với Mẹ Hằng Cứu Giúp những linh hồn cần đến nguồn ơn cứu độ của Chúa Giêsu Con Mẹ. “Hãy Làm Cho Thế Giới Biết Mẹ”. Hành hương lúc 3.00pm và Thánh lễ lúc 3.30pm.

Linh mục Tuyên uý Phêrô Lý Trọng Danh

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *