Hằng tuần Lời Chúa dậy ta. Chúa Nhật III Phục Sinh – Thơ Hoàn Vũ

Hằng tuần Lời Chúa dậy ta.

   Suy tìm Thánh Ý đem ra thực hành.

                               *

      Chúa nhật tuần 3 mùa phục sinh.

          Ngày 5/5/2019 (01/4/Kỷ Hợi).

                    Đồng hành

         Chúa đâu chỉ ở trên Trời,

   Mà Ngài ở khắp mọi nơi thế trần.

         Trong nhà là bạn cận thân,

 Người quen hàng xóm cận lân song hành.

            Đi vào sa mạc vắng tanh,

  Đồi cao gió thẳm mông mênh giữa đời.

           Khi sầu khổ lúc thảnh thơi,

    Khi vui bốn dấu chân nơi cát vàng.

         Khi buồn Chúa lại rẽ ngang,

    Hằn in trên cát hai hàng dấu chân.

         Trí con nghi hoặc phân vân,

    Chúa xa giữa lúc con cần đỡ nâng.

          Con ơi ! sao lại nghĩ rằng:

Dấu chân trên cát phải chăng của mình?

        Chân Cha đó Đấng huyền linh,

  Cha bồng con lúc tình hình hiểm nguy.

                                           Hoàn Vũ.

Bài Viết Liên Quan

Thơ Tuần VI Thường Niên Năm A – Thơ Hoàn Vũ... Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần, Không hề hủy luật thế nhân hiện hành, Hận thù ghen ghét tranh dành… Chủ trương chuyển hóa trở thành yêu thương. Biểu t...
Video: Từ Trung tâm Hoan-Thiện trở thành là Trung ... https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Go5-6PnnKp0&feature=emb_logo Trích từ Vietcatholic.net website. Bài viết có đăng ở li...
Mẹ La Vang – Thơ Hoàn Vũ, Nhân dịp Khánh Thà... Mẹ La Vang  Mẹ Lavang Melbourne.                Thời kỳ cấm đạo tàn hung, La Vang Thánh địa Mẹ dùng hiện ra. Thương đàn con cái hiền hòa, Ẩn thân lẩn...
Thơ Tuần V Thường Niên Năm A – Thơ Hoàn Vũ... Muối không mặn hãy đổ đi, Men không dậy bột khác chi bột thường. Đốt đèn ai để dưới mương? Nhưng để trên giá soi đường thế nhân. Chúa ơi ! con ở cõi t...
Vi trùng chết người – Thơ Dân Nam Vi trùng chết người Cảm ta Chúa hôm nay cho mưa xuống Chỗ cháy Rừng không có bị tràn lan Người cứu người chết xác cháy thành than T...
Thơ Tuần IV Thường Niên Năm A – Thơ Hoàn Vũ... “Bây giờ con được ở đây, Suốt đời trông đợi ngày này Chúa ơi !” “Mắt con đã chứng kiến rồi, Xin cho con được lìa đời bình an.” Nguồn ơn cứu độ hứa ban...
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *