Hằng tuần Lời Chúa dậy ta. Chúa Nhật III Phục Sinh – Thơ Hoàn Vũ

Hằng tuần Lời Chúa dậy ta.

   Suy tìm Thánh Ý đem ra thực hành.

                               *

      Chúa nhật tuần 3 mùa phục sinh.

          Ngày 5/5/2019 (01/4/Kỷ Hợi).

                    Đồng hành

         Chúa đâu chỉ ở trên Trời,

   Mà Ngài ở khắp mọi nơi thế trần.

         Trong nhà là bạn cận thân,

 Người quen hàng xóm cận lân song hành.

            Đi vào sa mạc vắng tanh,

  Đồi cao gió thẳm mông mênh giữa đời.

           Khi sầu khổ lúc thảnh thơi,

    Khi vui bốn dấu chân nơi cát vàng.

         Khi buồn Chúa lại rẽ ngang,

    Hằn in trên cát hai hàng dấu chân.

         Trí con nghi hoặc phân vân,

    Chúa xa giữa lúc con cần đỡ nâng.

          Con ơi ! sao lại nghĩ rằng:

Dấu chân trên cát phải chăng của mình?

        Chân Cha đó Đấng huyền linh,

  Cha bồng con lúc tình hình hiểm nguy.

                                           Hoàn Vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *