Hai Bà Mẹ Của Em – Thơ Dân Nam

Hai bà mẹ của em

Vinh danh công mẹ sinh ta

Công ơn của mẹ như là trùng dương

Mẹ đem em, bỏ bên đường

Cũng vì hoàn cảnh tình thương phải rời

Các Sơ đem em về nuôi

Thương yêu em cũng như người mẹ sinh

Vì hoàn cảnh bỏ con mình

Các Sơ đón nhận trong tình yêu thương

Các Sơ sống rất bình thường

Chúng ta phải biết công ơn của người

Việc làm Sơ thật tuyệt vời

Cầu xin Ơn Chúa Cho Người Bình An

Dân Nam.

Bài Viết Liên Quan

Thơ Tuần XV, Thường Niên – Thơ Hoàn Vũ... Chúa là đấng vô hình vô tượng, Mắt nhân trần sao hướng về Ngài.     vậy thì Thiên Chúa là ai ? Là người ta thấy hằng ngày quanh ta . Người bị đánh hi...
Khiêm Nhường – Bài Viết (Phi Phụng)... Khiêm nhường!  Thế giới ngày nay có nhiều người rất là nghèo khổ và cũng có nhiều người là rất giầu, người nghèo không có ...
Mời Bạn – Thơ Dân Nam, Kêu Gọi Qúy Ông B... Mời Bạn Hành trang đem đạo vào đời: Việc làm, lời nói mọi người giống nhau Việc làm là bước đi đầu Lời nói để lại ngày sau cho...
Chúa nhật thứ XIII thường niên năm C – Thơ H... Chúa nhật thứ XIII thường niên năm C.  Ngày 30/6/2019(28/5/Kỷ hợi).              &nb...
Chúa nhật Xll thường niên năm C – Thơ Hoàn ... Chúa nhật Xll thường niên năm C Ngày 23/6/2019 (21/5/Kỷ Hợi ) lễ Mình và Máu Thánh Chúa. Những gì được gọi là mầu nhiệm. Chẳng thể suy trải nghiệm lu...
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *