Hai Bà Mẹ Của Em – Thơ Dân Nam

Hai bà mẹ của em

Vinh danh công mẹ sinh ta

Công ơn của mẹ như là trùng dương

Mẹ đem em, bỏ bên đường

Cũng vì hoàn cảnh tình thương phải rời

Các Sơ đem em về nuôi

Thương yêu em cũng như người mẹ sinh

Vì hoàn cảnh bỏ con mình

Các Sơ đón nhận trong tình yêu thương

Các Sơ sống rất bình thường

Chúng ta phải biết công ơn của người

Việc làm Sơ thật tuyệt vời

Cầu xin Ơn Chúa Cho Người Bình An

Dân Nam.

Bài Viết Liên Quan

Thơ Tuần XXVIII Thường Niên Năm C – Thơ Ho... Cám ơn. Nói lời bằng miệng bằng môi, Cám ơn là cảm tạ người trao ban. Nhiệm màu thay quý vô vàn, Mát lòng đẹp dạ chứa chan tình đời. Cám ơn Thiên Chú...
Thơ Tuần XXVII Thường Niên Năm C – Thơ Hoa... Kính Đức Mẹ Mân Côi Kinh kính mừng chuỗi mân côi, Có ba ơn phúc là lời tụng ca, Phúc vì Chúa ở cùng bà, Phúc hơn giới nữ Phúc ba cõi lòng. Mẹ cưu man...
Thơ Tuần XXVI Thường Niên Năm C – Thơ Hoà... Biết cảm thương. Chúa ơi ! Con được no nê, Bên con bao kẻ não nề thiếu ăn. Họng no say trí khô ran, Biết thương bao cảnh lầm than khốn cùng. Cho con ...
Thơ Tuần XXV Thường Niên Năm C – Thơ Hoàn... Của trần Của tiền là một nhu cầu, Mọi loài phải có ngõ hầu nuôi thân. Con người gồm có hai phần, Con tim lý trí sát gần chung nhau. “Người khôn,’ để ...
Thơ Tuần XXIV Thường Niên Năm C – Thơ Hoà... Người con Hoang Đàng Cha ơi ! con đã về đây, Bao năm mê mải chuỗi ngày đi hoang. Tình Cha con đã chẳng màng. Nay đời nghiệt ngã bàng hoàng đớn đau. C...
Quê Hương Tôi – Thơ Dân Nam Quê Hương Tôi… Quê Hương tôi có đất mầu, nước tưới. Khoai sắn nhiều, rau, quả, to xanh Những người dân đều chất phát hiền lành Không l...
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *