Hai Bà Mẹ Của Em – Thơ Dân Nam

Hai bà mẹ của em

Vinh danh công mẹ sinh ta

Công ơn của mẹ như là trùng dương

Mẹ đem em, bỏ bên đường

Cũng vì hoàn cảnh tình thương phải rời

Các Sơ đem em về nuôi

Thương yêu em cũng như người mẹ sinh

Vì hoàn cảnh bỏ con mình

Các Sơ đón nhận trong tình yêu thương

Các Sơ sống rất bình thường

Chúng ta phải biết công ơn của người

Việc làm Sơ thật tuyệt vời

Cầu xin Ơn Chúa Cho Người Bình An

Dân Nam.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *