Giữ Chay Kiêng Thịt & Quyên góp cho Đất Thánh Giêrusalem vào Thứ Sáu Tuần Thánh

Thứ Sáu Tuần Thánh 29/3/2024 theo giáo luật phải giữ chay kiêng thịt. Giữ chay tuổi từ 18 tuổi đến 60 tuổi. Kiêng thịt từ 14 tuổi trở lên (người đau bệnh được miễn buộc). Trong ngày ăn chay, chỉ được ăn một bữa no và hai bữa ăn ít không được ăn no. Không được ăn vặt giữa các bữa ăn. Có thể uống sữa hay các loại nước trái cây.

Mời gọi quý ông bà anh chị em cùng tập sống hy sinh hãm mình trong suốt Tuần Thánh này, Và những sự hy sinh của ông bà anh chị em đặt trên nền tảng vững chắc là tình yêu với Chúa Giêsu trên thánh giá, và đồng thời những hy sinh của mỗi người chúng ta được liên đới với những người đói nghèo, người lớn tuổi bệnh tật, người lầm lỗi, những người bị bỏ rơi xung quanh chúng ta. Cám ơn Cộng đoàn.

Theo truyền thống của Giáo Hội Công Giáo hằng năm, toàn bộ tiền quyên góp trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh sẽ được dành riêng cho Đất Thánh Giêrusalem để giúp các Giáo Hội Kitô tại Thánh Địa duy trì, bảo tồn các di tích, nhà thờ… cũng như chăm sóc đời sống đức tin của các anh chị em Kitô hữu tại quê hương Đấng Cứu Thế đã sinh ra. Xin Cộng đoàn rộng tay.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *