GIỚI TRẺ TRUNG TÂM THÁNH MẪU LA VANG THÔNG BÁO

Chiến dịch “Ấm Lòng Mùa Covid” của giới trẻ TTTMLV đã kết thúc. Chân thành cảm ơn các bạn trẻ đã hy sinh hết mình cho công việc bác ái tương thân tương ái. Đồng thời chân thành cảm ơn các nhà tài trợ và từng cá nhân đã rất quảng đại ủng hộ Giới trẻ Trung tâm cho chiến dịch “Ấm Lòng Mùa Covid”. Nguyện xin Thiên Chúa và Thánh Mẫu La vang tuôn đổ muôn ơn lành trên quý vị cùng quý quyến.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *