GIỚI TRẺ CẮM TRẠI

Giới Trẻ Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang sẽ tổ chức cắm trại, chương trình như sau:

– Địa điểm: Baddaginnie VIC 3670
– Thời gian: Ngày 20 & 21/8/2022
– Mục đích: Kết thân, vui chơi, học hỏi

Thân mời các bác trẻ tham gia, để đồng hành trong cuộc sống, trong đức tin, giúp nhau vượt qua khó khăn thử thách, mang lại cho nhau bình an, niềm vui, và trở nên người trẻ – chứng tá Tin Mừng Nước Trời. Để biết thêm thông tin và ghi danh, xin liên hệ với anh Phạm Hùng Kiệt qua số mobile: 0425 811 330.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *