GIỜ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT THỨ SÁU HẰNG TUẦN

Để đáp ứng nhu cầu đời sống thiêng liêng của Cộng đoàn: cải hóa tâm hồn bản thân mỗi người và cầu nguyện cho thế giới, Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang có giờ kính Lòng Chúa Thương Xót sau Thánh lễ 7.00pm Thứ Sáu hằng tuần. Kính mời ông bà anh chị em tham dự.

Lưu ý: Nếu vị nào có khó khăn về phương tiện đi lại, xin vui lòng báo cho Cha Tuyên úy biết để sắp xếp tạo điều kiện cho ông bà anh chị em tham dự.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *