Giờ Hành Hương và Thánh lễ trở lại vào Thứ Bảy 4/2/2023

Giờ Hành Hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh lễ trở lại vào Thứ Bảy 4/2/2023. Xin ông bà anh chị em lưu ý.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *