Giáo viên Tiếng Việt cho trường Việt Ngữ

Trường Việt Ngữ La Vang đang cần những giáo viên Tiếng Việt để dạy học, cùng hướng dẫn các em học sinh tại trường La Vang của Cộng đoàn chúng ta. Vì vậy, con mời gọi anh chị em, các bạn trẻ trong cộng đoàn hy sinh thời gian buổi sáng ngày Chúa Nhật để truyền lại Tiếng Việt cho thế hệ con cháu sinh tại Úc. Con rất mong đón nhận sự quảng đại của anh chị em giáo dân trong Cộng đoàn. Xin liên lạc thầy Chính: 0421 590 177 hoặc Cha Danh: 0431 030 122. Cám ơn Cộng đoàn.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *