Mùa Vọng Giáng Sinh 2016

Video Mới Hoạt cảnh đêm vọng Giáng Sinh 24-12-2016. Phần II
Hoạt cảnh đêm vọng Giáng Sinh 24-12-2016. Phần II
Hoạt cảnh đêm vọng Giáng Sinh 24-12-2016. Phần I
Hoạt cảnh đêm vọng Giáng Sinh 24-12-2016. Phần I
Cộng Đoàn Công Giáo Hoan Thiện vui mừng đón Chúa Hài Đồng 2016 – HT – Bài viết.
Dưới đây là video ngắn trích đoạn trong đêm Giáng Sinh 24-12-2016. Toàn bộ video sẽ được đưa lên sau.
Trích đoạn trong đêm Giáng Sinh 24-12-2016
Và những hình ảnh trong đêm Giáng Sinh, xin nhấn vào đây
♦ CÁI NGHÈO CỦA NGÔI LỜI NHẬP THỂ – Nguyễn Doãn Khôi msc – Bài viết
♦ BA NGÀY TĨNH TÂM MÙA VỌNG 2016 – Têrêsa LN- Bài viết
Tĩnh Tâm Mùa Vọng – Kinh Nghiệm Lòng Thương Xót Chúa của Phêrô và Người đàn bà ngoại tình
Kinh Nghiệm Lòng Thương Xót Chúa của Phêrô và Người đàn bà ngoại tình
Tĩnh Tâm Mùa Vọng Ngày 2 Phần 1 – Kinh nghiệm lòng thương xót Chúa của Mathêu
Kinh nghiệm lòng thương xót Chúa của Mathêu

Video Tĩnh Tâm Mùa Vọng Ngày 1 Phần 2 – Kinh nghiệm lòng thương xót Chúa của Ápraham và Môsê
Kinh nghiệm lòng thương xót Chúa của Ápraham và Môsê
Video Tĩnh Tâm Mùa Vọng Ngày 1 Phần 1 – Kinh nghiệm lòng thương xót Chúa của Ápraham và Môsê
Kinh nghiệm lòng thương xót Chúa của Ápraham và Môsê
Video – Tâm Tình Mùa Vọng Lm. Anphongsô Trần Ngọc Hướng
Tâm Tình Mùa Vọng Lm. Anphongsô Trần Ngọc Hướng
Video – Christmas lights show tại Trung Tâm Hoan Thiện 2016
Christmas lights show tại Trung Tâm Hoan Thiện 2016.
Một số hình ảnh Christmas Lights show
—————-
TIẾNG VỌNG TRONG MÙA VỌNG – Nguyễn Doãn Khôi msc – Bài viết