Ghi danh vào Nhóm Thừa Tác Viên Lời Chúa & Thánh Thể

Kính mời quý ông bà anh chị em, đặc biệt là các bạn trẻ tích cực ghi danh vào Nhóm Thừa Tác Viên Lời Chúa & Thánh Thể thuộc Ban Phụng Vụ. Khóa đào tạo Thừa Tác Viên sẽ diễn tại Trung tâm vào Chúa Nhật 3/9/23 từ 2.00pm đến 4.00pm (Thừa Tác Viên Thánh Thể) và từ 4.30pm đến 6.30pm (Thừa Tác Viên Lời Chúa) do cha giáo sư Phụng vụ Vinhsơn Nguyễn Thế Thủ hướng dẫn. Xin liên lạc với hai cha tuyên uý để ghi danh tham dự.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *