Ghi danh tiết mục văn nghệ trong Tiệc Cộng Đoàn và Đêm Nhạc Giáng Sinh

Ghi danh tiết mục văn nghệ cho Tiệc Cộng Đoàn 1/12/2023

Xin các xóm giáo hội đoàn ca đoàn ghi danh một tiết mục văn nghệ của mình nơi anh Hóa qua số phone 0401 712 757. Hạn chót là ngày 17/11/2023. Xin cảm ơn Cộng đoàn.

===================

Ghi danh tiết mục văn nghệ cho Đêm Nhạc Giáng Sinh 16/12/2023

Xin các xóm giáo hội đoàn ghi danh một tiết mục văn nghệ của mình nơi anh Hóa qua số phone 0401 712 757. Các ca đoàn thì ghi danh qua chị Yến. Hạn chót là ngày 30/11/2023. Xin cảm ơn Cộng đoàn.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *