Ghi danh số giáo dân trong Cộng đoàn

Kính thưa Cộng đoàn, thời gian gần đây có một số ông bà anh chị em giáo dân mới sinh hoạt tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, xin được trở thành giáo dân thuộc Cộng đoàn, và được tham gia sinh hoạt, cũng như được chia sẻ đóng góp trách nhiệm để xây dựng Cộng Đoàn Thánh Tôma Thiện chúng ta. Vì vậy, Cộng đoàn sẽ tổ chức ghi danh sách cho những gia đình mới cũng như những gia đình nào chưa có số/code (Số Giáo Dân).

Số/code của ông bà anh chị em sẽ nhận được trong thời gian sắp tới, cũng là số/code được ghi trên phong bì dâng cúng (mỗi tuần) của ông bà anh chị em. Và số/code này sẽ được lưu lại trong văn khố để bảo chứng gia đình ông bà anh chị em thuộc về THÂN THỂ CHÚA KITÔ tại Cộng Đoàn Thánh Tôma Thiện. Ghi danh vào cuối mỗi Thánh lễ tối Thứ Bảy và Chúa Nhật 29 & 30/6/24.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *