Father's Day 2017

Cộng Đoàn Hoan-Thiện và Các Em Thiếu Nhi Thánh Thể Mừng Ngày Fahter’s Day 2017
Cộng Đoàn Hoan-Thiện và Các Em Thiếu Nhi Thánh Thể Mừng Ngày Fahter's Day 2017