Cập nhật về việc Đức Tổng Giám Mục dâng Thánh lễ Tạ ơn và viếng thăm Cộng đoàn

Đức Tổng Giám Mục Peter Comensoli vừa thông báo ngài không thể đến cử hành Thánh lễ Tạ ơn và thăm viếng Cộng đoàn như dự định, vì lý do có Thánh lễ An táng của một cha trong Tổng Giáo Phận vừa qua đời. Tuy nhiên Thánh lễ Tạ ơn cùng quý cha đại diện các sắc tộc vẫn diễn ra như dự kiến. Kính mời Cộng đoàn tham dự vào lúc 11.00am Thứ Năm 7/12/2023. 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *