Đức Nguyên Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã về Nhà Cha

Văn phòng Báo Chí Tòa Thánh vừa thông báo Đức Nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã qua đời vào lúc 9.34 sáng Thứ Bảy 31/12/2022 (giờ Rôma) tại Tu viện Mẹ Giáo Hội (Mater Ecclesiae) ở Vatican, hưởng thọ 95 tuổi. Nguyện xin Chúa Cha Toàn Năng và Đức Chúa Giêsu Mục Tử Tối Cao đón nhận và ân thưởng vinh quang bất diệt cho Đức Thánh Cha trên Nước Trời. Amen.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *