Đức Hồng Y George Pell đã về Nhà Cha

Đức Hồng Y George Pell (1941-2023), Nguyên Tổng Giám Mục TGP Melbourne (1996-2001) vừa được Chúa gọi về vào ngày 10/1/2023 tại Rôma. Hưởng thọ 81 tuổi.

Xin quý ông bà anh chị em cùng hiệp ý cầu nguyện cho ngài. Nguyện xin Chúa Giêsu Thượng Tế thương đón nhận vị tư tế khôn ngoan và trung thành của Ngài vào chung hưởng vinh phúc vĩnh cữu nơi Nhà Cha trên trời.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *