Dọn Vệ Sinh Tại Tường Tưởng Niệm & Xin cầu nguyện cho tín hữu đã qua đời trong tháng 11

Tháng 11 – tháng đặc biệt tưởng nhớ và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Để nơi an nghỉ của của các tín hữu đã qua đời được khang trang sạch sẽ, xin lưu ý với Cộng đoàn cùng giữ gìn vệ sinh chung và các hoa cũ, bình hoa, chậu, lọ hoa không dùng nữa sẽ được dọn dẹp.

Để cầu nguyện cho tín hữu đã qua đời trong tháng 11, xin mời Cộng đoàn ghi vào sổ ý cầu nguyện được đặt trên cung thánh trong các Thánh lễ suốt tháng 11.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *