Dời Thánh lễ Cầu nguyện & Xức dầu bệnh nhân tháng 2/2023

Do Thứ Sáu tuần này 3/2/23 Trung Tâm có Thánh lễ Phát tang ông Giuse Vũ Thế Khang nên Thánh lễ Cầu nguyện & Xức dầu bệnh nhân sẽ được dời vào Thứ Sáu 10/2/23. Xin ông bà anh chị em lưu ý.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *