Đồi Golgotha – Thơ Hoàn Vũ

Đồi Golgotha.
Trên đường Thập tự khổ hình,
Suy tình Chúa lớn hơn tình thế nhân.
Ở trên kiếp sống nhân trần.
Chẳng ai liều chết thế thân người tình.
Có chăng chết được quang vinh,
Đàng này Chúa chịu nhục hình đớn đau.
Mão gai đâm thấu sọ đầu,
Châu thân tê cứng hằn sâu vết đòn.
Máu đào tích tụ sắt son,
Vâng lời đến chết,chết còn khổ đau.
Cal vê lênh láng máu đào,
Trổi vang tiếng thét kêu gào xin Cha.
“Lạy Cha xin hãy thứ tha,
“Họ lầm chẳng biết Cha đà sai con”
“Đã đoạn”khổ nạn vuông tròn.
Gục đầu tắt thở tim còn tràn yêu.
Máu pha nước một buổi chiều.
Tim ngừng đập vẫn đổ theo lưỡi đòng.
Tưới lên nhân thế bất công,
Xin thù hận chết thế lòng yêu thương.
Chân thành,sự thật là đường.
Đáp tình Chúa xuống cõi dương cứu đời.
                                                            Hoàn Vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *