Đồi Golgotha – Thơ Hoàn Vũ

Đồi Golgotha.
Trên đường Thập tự khổ hình,
Suy tình Chúa lớn hơn tình thế nhân.
Ở trên kiếp sống nhân trần.
Chẳng ai liều chết thế thân người tình.
Có chăng chết được quang vinh,
Đàng này Chúa chịu nhục hình đớn đau.
Mão gai đâm thấu sọ đầu,
Châu thân tê cứng hằn sâu vết đòn.
Máu đào tích tụ sắt son,
Vâng lời đến chết,chết còn khổ đau.
Cal vê lênh láng máu đào,
Trổi vang tiếng thét kêu gào xin Cha.
“Lạy Cha xin hãy thứ tha,
“Họ lầm chẳng biết Cha đà sai con”
“Đã đoạn”khổ nạn vuông tròn.
Gục đầu tắt thở tim còn tràn yêu.
Máu pha nước một buổi chiều.
Tim ngừng đập vẫn đổ theo lưỡi đòng.
Tưới lên nhân thế bất công,
Xin thù hận chết thế lòng yêu thương.
Chân thành,sự thật là đường.
Đáp tình Chúa xuống cõi dương cứu đời.
                                                            Hoàn Vũ.

Bài Viết Liên Quan

Thơ Tuần 18-08-2019 – Thơ Hoàn Vũ Chúa nhật XX thường niên năm C. Tưởng rằng Ta đến thế gian, Là Ta đem đến bình an cho đời. Không đâu đến với loài người. Là đem chia rẽ vào nơi cõi t...
Thơ Tuần 11-08-2019 – Thơ Hoàn Vũ Chúa nhật XIX thường niên năm C “Ta là SỰ THẬT là ĐƯỜNG, Và là sự SỐNG yêu thương nhân loài. Con người sẽ chẳng có ai, Đến cùng Cha được lạc ngoài đư...
Thơ Tuần 04-08-2019 – Thơ Hoàn Vũ “Giã tràng xe cát biển Đông, Nhọc lòng mà chẳng nên nông nỗi gì”. Một cơn sóng biển tức thì, Đột nhiên ập tới phá đi công trình. Cuộc đời trong kiếp ...
Tôi Đã Học – Thơ Dân Nam Tôi đã học Tôi đã học Mẹ đỡ đầu tôi nói: con nghĩ gì và có hỏi gì không? Tôi nói rằng: đều thắc mắc trong lòng Là Chúa đến vớ...
Thơ Tuần XVII 28-07-2019, Thường Niên- Thơ Hoàn... Lạy Cha đấng ngự trên Trời, Nguyện danh Cha sáng khắp nơi thế trần. Nước Cha hiển trị toàn dân, Ý Cha dưới đất chung phần Thiên cung. Xin Cha thương ...
Thơ Tuần 21-07-2019, XVI thường niên năm C –... Mọi loài sống phải uống ăn. Thế nhân đặc biệt có phần trí khôn. Trí khôn đích thực linh hồn. Dùng lời nuôi dưỡng bảo tồn niềm tin. Kẻ nào ra sức kiếm...
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *