Đồi Golgotha – Thơ Hoàn Vũ

Đồi Golgotha.
Trên đường Thập tự khổ hình,
Suy tình Chúa lớn hơn tình thế nhân.
Ở trên kiếp sống nhân trần.
Chẳng ai liều chết thế thân người tình.
Có chăng chết được quang vinh,
Đàng này Chúa chịu nhục hình đớn đau.
Mão gai đâm thấu sọ đầu,
Châu thân tê cứng hằn sâu vết đòn.
Máu đào tích tụ sắt son,
Vâng lời đến chết,chết còn khổ đau.
Cal vê lênh láng máu đào,
Trổi vang tiếng thét kêu gào xin Cha.
“Lạy Cha xin hãy thứ tha,
“Họ lầm chẳng biết Cha đà sai con”
“Đã đoạn”khổ nạn vuông tròn.
Gục đầu tắt thở tim còn tràn yêu.
Máu pha nước một buổi chiều.
Tim ngừng đập vẫn đổ theo lưỡi đòng.
Tưới lên nhân thế bất công,
Xin thù hận chết thế lòng yêu thương.
Chân thành,sự thật là đường.
Đáp tình Chúa xuống cõi dương cứu đời.
                                                            Hoàn Vũ.

Bài Viết Liên Quan

Thơ Hàng Tuần, Chúa Nhật VI Phục Sinh –... “ Nói lời phải giữ lấy lời, Đừng như con bướm đậu rồi lại bay”.         “Kẻ nghe tuân giữ lời Thầy,  Cha Thầy sẽ đến vui vầy hợp chung.”         “Chú...
Phải Chăng Thiên Đàng chỉ là mai hậu…? – Bà... Rất nhiều người trong chúng ta siêng năng đọc kinh lần hạt, đi Lễ để được phần thưởng Thiên đàng mai hậu… Mải mê kinh hạt mà quên sống theo tinh thần...
Chúa Nhật V Phục Sinh – Thơ Hoàn Vũ... Vinh danh Thiên Chúa trên Trời,   Toàn năng cực Thánh đời đời hiển vinh.              Ba ngôi nhân ái trọn tình, Ngôi Cha hoạch định quy trình cứu nh...
Lời Chúa Hằng Tuần – Chúa Nhật IV Phụ...          Tư duy luận cứ quy trình: Khổ hình chết đoạn phục sinh cứu đời.         Băm ba năm sống kiếp người, Dẫn đường chân lý rạng ngời thẳng ngay. ...
Hai Bà Mẹ Của Em – Thơ Dân Nam Hai bà mẹ của em Vinh danh công mẹ sinh ta Công ơn của mẹ như là trùng dương Mẹ đem em, bỏ bên đường Cũng vì hoàn cảnh tình thương ph...
Đức Mẹ Thánh Du T.T.T.M.L.V – Thơ Minh L... Đức Mẹ Thánh Du Kính mừng Đức Mẹ Thánh Du Mẹ chọn “Farm Church”trạm đầu dừng chân (hồi đó thường gọi nhà thờ Hoan Thiện là farm ...
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *