Đổi giờ lễ Thứ Sáu 8/9/2023

Vì Thứ Sáu 8/9/2023 có chương trình Hòa giải Cộng đoàn lúc 7.00pm nên sẽ không có Thánh lễ, chầu Thánh Thể & giờ kính Lòng Chúa Thương Xót như thường lệ, thay vào đó sẽ có Thánh lễ lúc 10.00am với Kinh Phụng Vụ lúc 9.40am. Xin ông bà anh chị em lưu ý.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *