DỜI GIỜ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Giờ kính Lòng Chúa Thương Xót sẽ dời qua thời gian: sau Thánh lễ tối thứ Năm trong tuần, kể ngày 25/2/2021 cho tới thứ Năm 18/3/2021. Kính mời Cộng đoàn tham dự.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *