ĐI ĐÀNG THÁNH GIÁ MÙA CHAY

Để đi vào Mầu nhiệm Thương Khó và Phục Sinh Chúa Kitô kính mời Cộng đoàn tham dự buổi Đi Đàng Thánh Giá sau Thánh lễ thứ Sáu trong Mùa Chay.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *