Đếm số người tham dự Thánh lễ Chúa Nhật

Theo sự hướng dẫn của Đức Tổng Giám Mục Melbourne, các nhà thờ giáo xứ hoặc nhà thờ của Cộng đoàn Sắc tộc sẽ tổ chức đếm người tham dự Thánh lễ Chúa Nhật trong 4 tuần của tháng 5. Vậy, những anh chị em đã được phân công thì nhẹ nhàng thực hiện công việc, xin đừng làm ảnh hưởng nhiều đến anh chị em giáo dân đang tham dự Thánh lễ. Và anh chị em giáo dân cũng thông cảm vì một số người di chuyển trong Thánh lễ để thực hiện việc đếm số người tham dự Thánh lễ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *