Đàng Thánh Giá Mùa Chay

Trung tâm có suy gẫm Đàng Thánh Giá sau Thánh lễ Thứ Sáu hàng tuần trong suốt Mùa Chay. Xin mời quý ông bà anh chị em cùng vác thánh giá của mình để cùng bước theo Chúa Giêsu. Do suy ngẫm Đàng Thánh Giá nên  sẽ không có Chầu Mình Thánh Chúa và Giờ Lòng Chúa Thương Xót như thường lệ. Cám ơn quý ông bà anh chị em.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *