Đàng Thánh Giá Mùa Chay

Trung tâm có ngắm Đàng Thánh Giá sau Thánh lễ Thứ Sáu hàng tuần trong suốt Mùa Chay Thánh bắt đầu từ Thứ Sáu 24/2/23. Xin quý ông bà anh chị em nhắc nhở các thành viên trong gia đình tham dự.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *