Đại Hội Giới Trẻ Các Sắc Tộc Tổng Giáo Phận Melbourne

Kỷ niệm lần thứ 110 Ngày Thế Giới Di Dân & Tỵ Nạn

Chủ đề: “Thiên Chúa cùng đi với dân Người” (God walks with His people)

Thời gian: Chúa Nhật 29/9/2024
Địa điểm: Hội trường Nhà thờ Chính toà (Cathedral Hall) tại Đại Học Công Giáo Úc (ACU)

Chương trình chi tiết xin xem poster đính kèm. Giá vé $30/người.

Mọi chi tiết xin liên lạc anh Stêphanô Nguyễn Hoàng Thanh Vũ – Ủy Viên Giới Trẻ Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Melbourne, E: me@hey.vu, M: 0466 607 012

migrant-youth-festival-2024
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *