CỬ HÀNH NGHI THỨC XỨC TRO TRONG CÁC THÁNH LỄ CHÚA NHẬT I MÙA CHAY, 21/2/2021

Theo hướng dẫn Mục vụ của Toà Tổng Giám Mục Melbourne, trong các Thánh lễ Chúa Nhật I Mùa Chay, 21/2/2021 tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang sẽ cử hành nghi thức xức tro. Qua nghi thức xức tro đánh dấu bước vào Mùa Chay Thánh: Ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *