Công Trình Xây Dựng Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang – Tuần 22-11-2018

Trang Công Trình Xây Dựng Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang

♦ Video – Xây Dựng Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang – Tuần 22-11-2018
 Video - Xây Dựng Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang - Tuần 22-11-2018
Một số hình ảnh ngày đổ nềnTrung Tâm Thánh Mẫu La Vang – Photo: Phuong Tran