Con Thưa Chúa – Thơ Dân Nam

Con thưa Chúa

Con thưa Chúa: ngày xưa con theo đạo.

Con được cha Khâm rửa tội cho con.

Bước chân cha đi khắp chiến trường,

Đem Chúa đến những con người bất hạnh!

Mất mắt, mất chân tay, một thân hình khổ nạn!

Con thưa Chúa
Con thưa Chúa: ngày xưa con theo đạo.

Con được cha Khâm rửa tội cho con.

Bước chân cha đi khắp chiến trường,

Đem Chúa đến những con người bất hạnh!

Mất mắt, mất chân tay, một thân hình khổ nạn!

Họ ra đi vì đất nước Quê Hương:

Hay vì Vua, quan ra lệnh phải lên đường?

Chúa hay Phật, họ thường không biết

Họ chỉ muốn ở bên mẹ cha,

Vợ con, họ không muốn chết,

Ước mơ này: Chúa biết Chúa thương…

Chúa cho tự do, tự chọn những con đường

Tốt hay sấu, khi về Chúa xét:

Đạo hay đời cũng là con Chúa hết.

Chúa công bằng không phân biệt một ai…

***

Cha Khâm nói: Chúa là Đường,

Là Sự thật, ai theo Ngài

Đừng làm chứng dối, đừng nói sai đừng sợ.

Cha còn nói: những chứng nhân của Chúa.

Đã chết vì kẻ ác làm ra

Những việc này sử sách đã ghi ra.

Con đạo theo cứ từ từ mà học.

Cha không phải là không biết khóc

Thương cho người bị kẻ ác hại dần!

Không muốn nói lên sự đau khổ của người dân

Người sống, chết, họ là đời hay đạo.

Không phải cứ, lạy cha, lạy cha mà hoàn hảo

Mà đức tin phải có việc làm

Con xin Chúa, Chúa cho bình an

Còn sự thật, viết, nói, làm, con đừng sợ.

Lời cha nói con nên ghi nhớ

Sự thật thì đừng sợ nghe con
12/5/20 Dân Nam

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *