CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH VÀ ĐẠI LỄ PHỤC SINH 2021

 
THỨ TƯ TUẦN THÁNH 31/3/2021
Cầu Nguyện Taize lúc 8.00pm
 
THỨ NĂM TUẦN THÁNH 1/4/2021
Lễ Tiệc Ly lúc 7.30pm
 
THỨ SÁU TUẦN THÁNH 2/4/2021
Ngắm 14 Chặng Đàng Thánh Giá lúc 10.00am
Suy Tôn Thánh Giá lúc 3.00pm
 
THỨ BẢY TUẦN THÁNH 3/4/2021
Ngắm 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ lúc 10.00am
Lễ Vọng Phục Sinh lúc 8.00pm
 
CHÚA NHẬT PHỤC SINH 4/4/2021
Đại Lễ Mừng Chúa Phục Sinh lúc 11.00am
 
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *