Chương Trình Tuần Thánh & Đại Lễ Phục Sinh 2024

Thứ Năm Tuần Thánh 28/3/24
Thánh Lễ Tiệc Ly lúc 7.30pm
Chầu Thánh Thể sau Thánh Lễ

Thứ Sáu Tuần Thánh 29/3/24
Đi Đàng Thánh Giá lúc 10.00am
Suy Tôn Thánh Giá lúc 3.00pm
Ban Thường Vụ canh thức & cầu nguyện với Thánh Giá Chúa từ 5.00pm đến 12.00am

Thứ Bảy Tuần Thánh 30/3/24
Ngắm 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ lúc 10.00am
Lễ Vọng Phục Sinh lúc 8.00pm

Chúa Nhật Phục Sinh 31/3/24
Đại Lễ Mừng Chúa Phục Sinh lúc 11.00am
(Lưu ý: Không có Thánh lễ 12.30pm và 5.00pm)


0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *