Chương Trình Tuần Thánh & Đại Lễ Phục Sinh 2023

Thứ Năm Tuần Thánh 6/4/23
Lễ Tiệc Ly lúc 7.30pm
Chầu Thánh Thể sau Thánh Lễ

Thứ Sáu Tuần Thánh 7/4/23
Đi Đàng Thánh Giá lúc 10.00am
Suy Tôn Thánh Giá lúc 3.00pm

Thứ Bảy Tuần Thánh 8/4/23
Ngắm 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ lúc 10.00am
Lễ Vọng Phục Sinh lúc 8.00pm

Chúa Nhật Phục Sinh 9/4/23
Đại Lễ Mừng Chúa Phục Sinh lúc 11.00am
(Lưu ý: Không có Thánh lễ 12.30pm và 5.00pm)

Trong tuần Tam Nhật Thánh, khi đi tham dự, xin tha thiết kêu gọi quý ông bà anh chị em sắp xếp đi chung xe để có chỗ đậu xe. Để Thánh lễ và Nghi thức được sốt sắng trang nghiêm, xin quý ông bà anh chị em thu xếp đi sớm giờ lễ trước 15 phút để ổn định, chuẩn bị tâm hồn tham dự sốt sắng. Chân thành cảm ơn.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *