Chương trình Tĩnh Tâm & Hoà Giải Mùa Vọng 2023

Tĩnh Tâm Mùa Vọng: 7.00pm Thứ Ba & Thứ Tư (5 & 6/12/2023)
– Chủ đề: Ơn Cứu Độ Chứa Chan
– Ngày I: Nguồn Gốc Ơn Cứu Độ – Cựu Ước
– Ngày II: Đón Nhận Hồng Ân Cứu Độ – Tân Ước
– Giảng thuyết: Linh mục Giuse Vũ Ngọc Tuyển, C.Ss.R
Lưu ý: Trong hai ngày Tĩnh Tâm sẽ không có Thánh lễ 10.00am như thường lệ

Hoà Giải Mùa Vọng: Thứ Tư 13/12/2023
– 7.00pm: Nghi thức I bằng Tiếng Việt
– 7.45pm: Nghi thức II bằng Tiếng Anh

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *