Chương trình Tĩnh Tâm & Hoà Giải Mùa Vọng 2022

Tĩnh Tâm Mùa Vọng
7.00pm Thứ Tư & Thứ Năm (30/11 & 1/12/2022)
– Chủ đề: Mùa Vọng là mùa canh tân đời sống nội tâm để đón Chúa Giáng Trần
– Giảng thuyết: Linh mục Đaminh Vũ Kim Quyền, S.J

Lưu ý: Thứ Tư 30/11/22, sẽ không có Thánh lễ 10.00am như thường lệ. Xin ông bà anh chị em lưu ý.

Hoà Giải Mùa Vọng
Thứ Sáu 16/12/2022
7.00pm: Nghi thức I bằng Tiếng Việt
7.45pm: Nghi thức II bằng Tiếng Anh

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *