CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ ONLINE

NGÀY THƯỜNG
Thứ Hai (15/2/2021) & Thứ Ba (16/2/2021) lúc 8.00am: Thánh lễ online trên Facebook và Youtube của Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang. Kính mời Cộng đoàn tham dự.

THỨ TƯ LỄ TRO
Thứ Tư Lễ Tro (17/2/2021) lúc 7.00pm: Thánh lễ đánh dấu bắt đầu Mùa Chay Thánh.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *