CHƯƠNG TRÌNH THÁNG MÂN CÔI

Việc lần Chuỗi Mân Côi Tháng Mười là truyền thống tốt đẹp của Giáo Hội để tỏ lòng yêu mến và tín thác vào Đức Trinh Nữ Maria. Cộng đoàn chúng ta sẽ có chương trình lần Chuỗi Mân Côi lúc 8.00pm các thứ Năm hàng tuần. Kính mời Cộng đoàn cùng tham dự để trước là tôn vinh Mẹ, thứ đến chúng ta có cơ hội gặp gỡ thăm hỏi nhau, cùng nâng đỡ nhau vượt qua hoàn cảnh khó khăn, của bệnh dịch, của từng gia đình và nội tâm mỗi người.

Phương tiện sử dụng: Zoom: https://us02web.zoom.us/j/89314129781

Kính mời ông bà anh chị em gần xa hưởng ứng tham dự.

Lưu ý: Nếu quý vị nào cần hướng dẫn sử dụng Zoom, xin liên hệ ông Giuse Trần V. Thuận, Đt: 0403 233 478.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *